Member Login

 

งานสแตนเลส
งานอลูมิเนียม
งานเหล็ก
ความรู้เรื่องสแตนเลส
ความรู้เรื่องมิเนียม
ความรู้เรื่องเหล็ก
ความรู้เรื่องโพลี
 
Visitors
Today 84
Yesterday 118
Total 229,781
Page Views
Today 84
Yesterday 129
Total 260,954

การใช้งานแผ่นโพลี


การใช้งานแผ่นโพลี
     จากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วว่า แผ่นโพลีคาร์บอเนตสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร จึงมีความนิยมใช้อย่างแพร่หลายแต่อย่างไรก็ตามควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท เช่น

      - 4 มม. ควรใช้สำหรับงานทำป้ายโฆษณา ตู้ไฟ ป้ายหน้าร้าน บานตู้งานตกแต่งบูธสินค้า หรือ การตกแต่งภายใน

     - 6 มม. ขึ้นไป เหมาะกับงานหลังคาที่ต้องการความสว่าง เช่น สระน้ำ ทางเดิน ซุ้มทางเข้าอาคาร โรงจอดรถ สนามกีฬา กันสาด หรือผนังห้อง ฯลฯ

นอกจากนั้น ในการใช้งานจะต้องใช้อย่างถูกวิธีตามวิธีที่บริษัทแนะนำ

    - อุปกรณ์ต้องครบ และต้องใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่บริษัทแนะนำ

  - กาตติดตั้งจะต้องให้ด้านที่มีโลโก้ของบริษัทอยู่ด้านบน หรือด้านที่ถูกแสงแดดเท่านั้น เพราะเป็นด้านที่มีการเคลือบป้องกัน UV

 - ต้องไม่ดัดโค้งเกินความสามารถของแผ่นจะรับได้ (เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เมตร) การดัดโค้งต้องดัดโค้งตามแนวเส้นโครงสร้างของแผ่นเท่านั้น

cw-stainless.com  
ติดต่อชัยวัฒน์ สเตนเลส อลูมิเนียม  
โทร 081-5552113, 081-902-1465, เบอร์ร้าน 02-905-5417  
เบอร์ร้าน-เบอร์แฟกซ์ 02-905-5042

 
×